درباره ایشاپ فایندر

ایشاپ فایندر اولین مرجع فروشگاه های اینترنتی ایران است، که تمامی فروشگاه های اینترنتی با هر محصول و خدماتی که ارائه می کنند را شامل می شود.
شما با استفاده از وبسایت eshopfinder.com می توانید محصول مورد نیاز خود را جستجو کنید و لیست سایت های مورد نظرتان  را مشاهده کنید.
و همچنین توضیحات و رتبه آن را مشاهده کنید. می توانید نظرات دیگران را درمورد سایت و فروشگاه های مختلف را مشاهده کرده و در نهایت با آگاهی بیشتری از سایت و فروشگاه اینترنتی مدنظرتان خرید کنید.

طراحی فروشگاه اینترنتی از دیگر خدمات ایشاپ فایندر است.
در مهرماه 1395 تیم تصمیم گرفت  وبسایت EShopFinder.com  مرجعی از فروشگاه های اینترنتی و ارائه خدمات راه اندازی فروشگاه  دانش و تجربیات حاصل شده در مدت سه سال را در اختیار شما قرار دهد.

که نیز خود با داشتن چند فروشگاه اینترنتی موفق تجربه خوبی در این زمینه داشته است. ایشاپ فایندر فقط و فقط به صورت تخصصی در زمینه فروشگاه های اینترنتی خدمات ارائه می کند.